GDPR

Dataskyddspolicy för Digitalshoppen.

Digitalshoppen värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Digitalshoppen
samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta
oss på kontakt@digitalshoppen.se
När ni kontaktar oss, t.ex. för att köpa en tjänst, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling
av dina personuppgifter. Du godkänner också att Digitalshoppen använder elektroniska
kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.
Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
Vilken information samlar vi in?
Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi
kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per
telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats
in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex.
kundmöten).
Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv
och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en tjänst som vi säljer, när du
interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna
information kan vara:
* Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och
leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
Information vi samlar in om dig:
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid
nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):
* Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och
leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
* Information om tjänster - detaljer angående de tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
* Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
* Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon,
operativsystem, plattform och skärmupplösning
* Geografisk information – din geografiska placering
Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om tjänsterna, är
generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss.
Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Myndigheter.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det
enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna
Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.
Behandlar av dina personuppgifter
Digitalshoppen vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att
uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.
Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller
för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller
redovisningskrav.
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
* Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Amiras Design har
om dig och verifiera den information vi har om dig.
* Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
* Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina
personuppgifter för de fallen att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan.
Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera
den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla
sådana legala skyldigheter.
Cookies och liknande tekniker.
Digitalshoppen använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse.
Läs mer om vår cookiepolicy på hemsidan.
Kontakta oss
Digitalshoppen har sitt säte på Gata, ort.
Kontakta oss via epost: kontakt@Digitalshoppen.se om du har frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2021-05-24